ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
    โทร.0-2613-3137
 
หัวหน้างานสัญญาและกฎหมาย
    มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (ศูนย์รังสิต)
    โทร.0-2564-4440 ต่อ 1153-4